089-668-8845   prime1144   prime estate

ทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2563

06 Jun 2020
แชร์ :หมู่บ้านลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์

 

กิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดีๆ สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งได้มีการจัดเลี้ยงอาหารเช้าให้แก่สมาชิกด้วย 


บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

119/79 หมู่ 6 ถนนพระราม2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จ.สมุทราสาคร 74000


089-668-8845

prime1144

prime estate

Copyright © 2016 primethailand.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design